Мережеві технології

Мережевий рівень. Основні висновки.

Мережевий рівень є функціональною надбудовою над канальним рівнем, що забезпечує можливість об’єднання мереж, котрі базуються на різних мережевих технологіях. Головними функціями мережевого рівня є: забезпечення єдиної системи адресації, незалежної від способів адресацій, що визначаються конкретною мережевою технологією, маршрутизація пакетів даних, що передаються по мережі, а також забезпечення наскрізної передачі даних …

Мережеві технології

Допоміжні протоколи мережевого рівня стека TCP/IP

Головними функціями протоколу IP є забезпечення єдиної схеми адресації, незалежної від принципів адресації, що визначаються мережевими технологіями (адресацією канального рівня), а також передача даних по складній мережі (маршрутизація і фрагментація пакетів). Проте для організації реальної взаємодії цього виявляється недостатньо — існує ще ряд проблем. Перша проблема полягає в наступному. Для …

Мережеві технології

IP-фрагментація

Як відомо, для різних мережевих технологій значення MTU, визначене для кадрів даних, може відрізнятися. Тому, при перетворенні кадрів на маршрутизаторі може бути потрібно розділення вкладених в них IP-пакетів на дрібніші пакети. Для розділення пакетів на фрагменти модуль IP, встановлений на маршрутизаторі, створює на його основі деяке число нових пакетів (відповідно …

Мережеві технології

Структура кадру даних

Склад заголовка кадру залежить від багатьох чинників, що визначаються набором функцій, які виконує протокол. Проте, можна виділити ряд інформаційних полів, які звичайно присутні в заголовку кадру. До таких полів відносяться:  1. Спеціальні поля, призначені для визначення меж кадрів. Оскільки у фізичному середовищі можуть постійно проходити які-небудь сигнали, то мережеві адаптери …

Мережеві технології

IP-маршрутизація

IP-маршрутизація — це процес вибору шляху для передачі пакету в мережі. Під маршрутом (шляхом ) розуміють послідовність маршрутизаторів, через котрі проходить пакет по дорозі до вузла-призначення. IP-маршрутизатор — це спеціальний пристрій, що призначений для об’єднання мереж і що забезпечує визначення шляху проходження пакетів в складеній мережі. Маршрутизатор повинен мати декілька …

Мережеві технології

Розподіл IP-адресів

Оскільки кожен вузол Інтернет-мережі  повинен володіти унікальною IP-адресою, тоді, безумовно, важливою є задача координації розподілу адреси окремим мережам і вузлам. Таку координуючу роль виконує Інтернет Корпорація по розподілу адресів та імен (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Природно, що ICANN не вирішує задач виділення IP-адреси організаціям і …

Мережеві технології

Використання масок для IP-адресації

Схема розділення IP-адресу на номер вузла і номер мережі, заснована на понятті класу адресу, є достатньо грубою, оскільки допускає всього 3 варіанти (класи A, B і C) розподілу розрядів адреси під відповідні номери. Для прикладу розглянемо наступну ситуацію. Припустимо, що якась компанія, котра підключається до Інтернет, володіє всього 10-ма комп’ютерами. …

Мережеві технології

IP-адресація

IP-адрес — це унікальний числовий адрес, що однозначно ідентифікує мережу, групу вузлів або вузол. IP-адрес має довжину 4 байти і зазвичай записується у вигляді чотирьох чисел (так званих октетів), котрі розділені крапками — W.X.Y.Z, кожне із них може приймати значення в діапазоні від 0 до 255, наприклад, 213.128.193.154. Для того, …

Мережеві технології

IP(Internet Protocol)-Протокол

В даний час існують різні протоколи мережевого рівня. Основним протоколом, що використовується в Інтернет є протокол IP. Протокол IP (Internet Protocol) входить до складу стека протоколів TCP/IP і є основним протоколом мережевого рівня, що використовується в Інтернет і забезпечує єдину схему логічної адресації пристроїв в мережі і маршрутизацію даних. Існує …

Мережеві технології

Функції мережевого рівня.

Мережі, що входять до складу об’єднаної мережі, можуть будуватися на основі різних мережевих технологій. Кожна мережева технологія цілком достатня для організації обміну інформацією в рамках однієї підмережі, але не дозволяє здійснювати взаємодію комп’ютерів даної підмережі з комп’ютерами підмереж, заснованих на інших технологіях. Це пояснюється можливою несумісністю протоколів і способів адресації, …