Blog
Мережеві технології

Доставка даних між додатками

Для ідентифікації програм протоколи транспортного рівня в мережі Інтернет (TCP і UDP), використовують унікальні числові значення, так звані номери портів. Номери портів призначаються програмам відповідно до їх функціонального призначення на основі певних стандартів. Для кожного протоколу існують стандартні списки відповідності номерів портів і програм. Так, наприклад, програмне забезпечення WWW, що …

Read More
Мережеві технології

Функції транспортного рівня.

Засоби мережевого рівня забезпечують доставку даних між пристроями в складній мережі (комп’ютерами, маршрутизаторами і т.д). Проте не слід забувати, що на одному вузлі може функціонувати паралельно декілька програм, яким потрібен доступ до мережі. Отже, дані всередині комп’ютерної системи повинні розподілятися між програмами. Тому, при передачі даних по мережі недостатньо просто …

Read More
Мережеві технології

Мережевий рівень. Основні висновки.

Мережевий рівень є функціональною надбудовою над канальним рівнем, що забезпечує можливість об’єднання мереж, котрі базуються на різних мережевих технологіях. Головними функціями мережевого рівня є: забезпечення єдиної системи адресації, незалежної від способів адресацій, що визначаються конкретною мережевою технологією, маршрутизація пакетів даних, що передаються по мережі, а також забезпечення наскрізної передачі даних …

Read More
Мережеві технології

Допоміжні протоколи мережевого рівня стека TCP/IP

Головними функціями протоколу IP є забезпечення єдиної схеми адресації, незалежної від принципів адресації, що визначаються мережевими технологіями (адресацією канального рівня), а також передача даних по складній мережі (маршрутизація і фрагментація пакетів). Проте для організації реальної взаємодії цього виявляється недостатньо — існує ще ряд проблем. Перша проблема полягає в наступному. Для …

Read More
Мережеві технології

IP-фрагментація

Як відомо, для різних мережевих технологій значення MTU, визначене для кадрів даних, може відрізнятися. Тому, при перетворенні кадрів на маршрутизаторі може бути потрібно розділення вкладених в них IP-пакетів на дрібніші пакети. Для розділення пакетів на фрагменти модуль IP, встановлений на маршрутизаторі, створює на його основі деяке число нових пакетів (відповідно …

Read More
Мережеві технології

Структура кадру даних

Склад заголовка кадру залежить від багатьох чинників, що визначаються набором функцій, які виконує протокол. Проте, можна виділити ряд інформаційних полів, які звичайно присутні в заголовку кадру. До таких полів відносяться:  1. Спеціальні поля, призначені для визначення меж кадрів. Оскільки у фізичному середовищі можуть постійно проходити які-небудь сигнали, то мережеві адаптери …

Read More
Мережеві технології

IP-маршрутизація

IP-маршрутизація — це процес вибору шляху для передачі пакету в мережі. Під маршрутом (шляхом ) розуміють послідовність маршрутизаторів, через котрі проходить пакет по дорозі до вузла-призначення. IP-маршрутизатор — це спеціальний пристрій, що призначений для об’єднання мереж і що забезпечує визначення шляху проходження пакетів в складеній мережі. Маршрутизатор повинен мати декілька …

Read More
Мережеві технології

Розподіл IP-адресів

Оскільки кожен вузол Інтернет-мережі  повинен володіти унікальною IP-адресою, тоді, безумовно, важливою є задача координації розподілу адреси окремим мережам і вузлам. Таку координуючу роль виконує Інтернет Корпорація по розподілу адресів та імен (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Природно, що ICANN не вирішує задач виділення IP-адреси організаціям і …

Read More
Мережеві технології

Використання масок для IP-адресації

Схема розділення IP-адресу на номер вузла і номер мережі, заснована на понятті класу адресу, є достатньо грубою, оскільки допускає всього 3 варіанти (класи A, B і C) розподілу розрядів адреси під відповідні номери. Для прикладу розглянемо наступну ситуацію. Припустимо, що якась компанія, котра підключається до Інтернет, володіє всього 10-ма комп’ютерами. …

Read More
Мережеві технології

IP-адресація

IP-адрес — це унікальний числовий адрес, що однозначно ідентифікує мережу, групу вузлів або вузол. IP-адрес має довжину 4 байти і зазвичай записується у вигляді чотирьох чисел (так званих октетів), котрі розділені крапками — W.X.Y.Z, кожне із них може приймати значення в діапазоні від 0 до 255, наприклад, 213.128.193.154. Для того, …

Read More