Blog
Мережеві технології

IP(Internet Protocol)-Протокол

В даний час існують різні протоколи мережевого рівня. Основним протоколом, що використовується в Інтернет є протокол IP. Протокол IP (Internet Protocol) входить до складу стека протоколів TCP/IP і є основним протоколом мережевого рівня, що використовується в Інтернет і забезпечує єдину схему логічної адресації пристроїв в мережі і маршрутизацію даних. Існує …

Read More
Мережеві технології

Функції мережевого рівня.

Мережі, що входять до складу об’єднаної мережі, можуть будуватися на основі різних мережевих технологій. Кожна мережева технологія цілком достатня для організації обміну інформацією в рамках однієї підмережі, але не дозволяє здійснювати взаємодію комп’ютерів даної підмережі з комп’ютерами підмереж, заснованих на інших технологіях. Це пояснюється можливою несумісністю протоколів і способів адресації, …

Read More
Мережеві технології

Динамічні і статичні IP-адреси. DHCP.

Основною аксіомою IP-адресації є необхідність дотримання унікальності IP-адрес у всьому просторі мережі, оскільки, перш за все, цим забезпечується коректність доставки даних і маршрутизації. Привласнюється IP-адреса комп’ютеру або в ручну (статична адреса), або комп’ютер одержує його автоматично з сервера (динамічна адреса). Статична адреса прописується адміністратором мережі в настройках протоколу TCP/IP на …

Read More
Мережеві технології

Загальні і приватні IP-адреси.

Всі IP-адреси діляться на дві групи: загальні і приватні. Загальні адреси використовуються на комп’ютерах безпосередньо підкл ючених до мережі Інтернет. Комп’ютери шкільного Інтернет-майданчика підключені тільки до внутрішньої локальної мережі і використовують приватні IP-адреси. Доступ до мережі Інтернет для всіх комп’ютерів локальної мережі в більшості випадків забезпечує тільки один комп’ютер. Такий …

Read More
Мережеві технології

Функції верхніх рівнів.

Компоненти чотирьох нижніх рівнів моделі OSI (фізичного, канального, мережевого і транспортного) є механізмом, що забезпечує доставку даних будь-якого типу і довільного об’єму між програмами, що працюють на різних вузлах складної мережі. Проте, при роботі в мережі користувачам потрібна не просто пересилка даних, а виконання яких-небудь операцій з різними інформаційними об’єктами, …

Read More
Мережеві технології

Транспортний рівень. Основні висновки.

Основним завданням транспортного рівня є забезпечення доставки даних між конкретними програмами, що функціонують на різних вузлах мережі. Крім того, засоби транспортного рівня можуть забезпечувати гарантовану доставку масивів даних довільного розміру. Режим гарантованої доставки заснований на підтвердженні приймаючою стороною факту отримання даних. Для забезпечення доставки даних довільного об’єму потрібне встановлення віртуального …

Read More
Мережеві технології

Стандартні порти транспортних протоколів для сервісів

Для стандартних сервісів також стандартизується і інтерфейс взаємодії з протоколами транспортного рівня. Зокрема, за кожним програмним сервером резервуються стандартні номери TCP- і UDP-портів, які залишаються незмінними незалежно від особливостей тієї або іншої фірмової реалізації як компонентів сервісу, так і транспортних протоколів. Номери портів клієнтського програмного забезпечення так жорстко не регламентуються. …

Read More
Мережеві технології

Основні сервіси Інтернет

Постійний розвиток інформаційних технологій приводить до появи різноманітних інформаційних ресурсів, що відрізняються один від одного формами уявлення і методами обробки складових їх інформаційних об’єктів. Тому в даний час в Інтернет існує достатньо велика кількість сервісів, що забезпечують роботу зі всім спектром ресурсів. Найбільш відомими серед них є: — електронна пошта …

Read More
Мережеві технології

Поняття сервісу

Як показує практика, при реалізації методів роботи з об’єктами того або іншого мережевого інформаційного ресурсу може виявитися, що однієї пари програм (клієнта і сервера) недостатньо. Така ситуація пояснюється відмінністю алгоритмів обробки запитів різного типу. Тому може бути потрібна розробка цілого комплексу програмного забезпечення і протоколів його взаємодії. Класичним прикладом є …

Read More
Мережеві технології

Технологія клієнт-сервер

В загальному випадку для організації роботи користувачів мережі з інформаційними ресурсами, розподіленими по різних комп’ютерах, необхідні три складові: — програма, встановлена на комп’ютері користувача, яка може здійснювати мережевий запит з метою отримання об’єкту, і призначена для його обробки (наприклад, перегляду, зміни або друку документа); — програма, встановлена, як правило, на …

Read More