Blog
Мережеві технології

Розподіл IP-адресів

Оскільки кожен вузол Інтернет-мережі  повинен володіти унікальною IP-адресою, тоді, безумовно, важливою є задача координації розподілу адреси окремим мережам і вузлам. Таку координуючу роль виконує Інтернет Корпорація по розподілу адресів та імен (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). Природно, що ICANN не вирішує задач виділення IP-адреси організаціям і …

Read More
Мережеві технології

Використання масок для IP-адресації

Схема розділення IP-адресу на номер вузла і номер мережі, заснована на понятті класу адресу, є достатньо грубою, оскільки допускає всього 3 варіанти (класи A, B і C) розподілу розрядів адреси під відповідні номери. Для прикладу розглянемо наступну ситуацію. Припустимо, що якась компанія, котра підключається до Інтернет, володіє всього 10-ма комп’ютерами. …

Read More
Мережеві технології

IP-адресація

IP-адрес — це унікальний числовий адрес, що однозначно ідентифікує мережу, групу вузлів або вузол. IP-адрес має довжину 4 байти і зазвичай записується у вигляді чотирьох чисел (так званих октетів), котрі розділені крапками — W.X.Y.Z, кожне із них може приймати значення в діапазоні від 0 до 255, наприклад, 213.128.193.154. Для того, …

Read More
Мережеві технології

IP(Internet Protocol)-Протокол

В даний час існують різні протоколи мережевого рівня. Основним протоколом, що використовується в Інтернет є протокол IP. Протокол IP (Internet Protocol) входить до складу стека протоколів TCP/IP і є основним протоколом мережевого рівня, що використовується в Інтернет і забезпечує єдину схему логічної адресації пристроїв в мережі і маршрутизацію даних. Існує …

Read More
Мережеві технології

Функції мережевого рівня.

Мережі, що входять до складу об’єднаної мережі, можуть будуватися на основі різних мережевих технологій. Кожна мережева технологія цілком достатня для організації обміну інформацією в рамках однієї підмережі, але не дозволяє здійснювати взаємодію комп’ютерів даної підмережі з комп’ютерами підмереж, заснованих на інших технологіях. Це пояснюється можливою несумісністю протоколів і способів адресації, …

Read More
Мережеві технології

Динамічні і статичні IP-адреси. DHCP.

Основною аксіомою IP-адресації є необхідність дотримання унікальності IP-адрес у всьому просторі мережі, оскільки, перш за все, цим забезпечується коректність доставки даних і маршрутизації. Привласнюється IP-адреса комп’ютеру або в ручну (статична адреса), або комп’ютер одержує його автоматично з сервера (динамічна адреса). Статична адреса прописується адміністратором мережі в настройках протоколу TCP/IP на …

Read More
Мережеві технології

Загальні і приватні IP-адреси.

Всі IP-адреси діляться на дві групи: загальні і приватні. Загальні адреси використовуються на комп’ютерах безпосередньо підкл ючених до мережі Інтернет. Комп’ютери шкільного Інтернет-майданчика підключені тільки до внутрішньої локальної мережі і використовують приватні IP-адреси. Доступ до мережі Інтернет для всіх комп’ютерів локальної мережі в більшості випадків забезпечує тільки один комп’ютер. Такий …

Read More
Мережеві технології

Функції верхніх рівнів.

Компоненти чотирьох нижніх рівнів моделі OSI (фізичного, канального, мережевого і транспортного) є механізмом, що забезпечує доставку даних будь-якого типу і довільного об’єму між програмами, що працюють на різних вузлах складної мережі. Проте, при роботі в мережі користувачам потрібна не просто пересилка даних, а виконання яких-небудь операцій з різними інформаційними об’єктами, …

Read More
Мережеві технології

Транспортний рівень. Основні висновки.

Основним завданням транспортного рівня є забезпечення доставки даних між конкретними програмами, що функціонують на різних вузлах мережі. Крім того, засоби транспортного рівня можуть забезпечувати гарантовану доставку масивів даних довільного розміру. Режим гарантованої доставки заснований на підтвердженні приймаючою стороною факту отримання даних. Для забезпечення доставки даних довільного об’єму потрібне встановлення віртуального …

Read More
Мережеві технології

Стандартні порти транспортних протоколів для сервісів

Для стандартних сервісів також стандартизується і інтерфейс взаємодії з протоколами транспортного рівня. Зокрема, за кожним програмним сервером резервуються стандартні номери TCP- і UDP-портів, які залишаються незмінними незалежно від особливостей тієї або іншої фірмової реалізації як компонентів сервісу, так і транспортних протоколів. Номери портів клієнтського програмного забезпечення так жорстко не регламентуються. …

Read More