Багаторівнева архітектура мережі

У моделі OSI мережеві функції розподілені між сімома рівнями. Кожному рівню відповідають різні мережеві операції, устаткування і протоколи.

— Прикладний рівень

— Представницький рівень

— Сеансовий рівень

— Транспортний рівень

— Мережевий рівень

— Канальний рівень

— Фізичний рівень

Це і є багаторівнева архітектура моделі OSI. На кожному рівні виконуються певні мережеві функції, які взаємодіють з функціями сусідніх рівнів, вищерозміщеного і нижщерозміщеного. Наприклад, Сеансовий рівень повинен взаємодіяти тільки з Представницьким і Транспортним рівнем і т.п. Всі ці функції детально описані.

Нижні рівні — Фізичний і Канальний — визначають фізичне середовище передачі даних і супутні завдання (такі, як передача бітів даних через плату мережевого адаптера і кабель). Самі верхні рівні визначають, яким способом здійснюється доступ додатків до послуг зв’язку. Чим вищий рівень, тим більш складну задачу він вирішує.

Кожен рівень надає декілька послуг (тобто виконує декілька операцій), що готують дані для доставки по мережі на інший комп’ютер. Рівні відділяються один від одного межами — інтерфейсами. Всі запити від одного рівня до іншого передаються через інтерфейс. Кожен рівень використовує послуги нижщерозміщеного рівня.

Взаємодія рівнів моделі OSI

Завдання кожного рівня — надання послуг вищерозміщеному рівню, «маскуючи» деталі реалізації цих послуг. При цьому кожен рівень на одному комп’ютері працює так, ніби він безпосередньо пов’язаний з таким же рівнем на іншому комп’ютері. Ця логічний, або віртуальний, зв’язок між однаковими рівнями показаний на схемі нижче. Проте насправді зв’язок здійснюється між суміжними рівнями одного комп’ютера — програмне забезпечення, яке працює на кожному рівні, реалізує певні мережеві функції відповідно до набору протоколів.

Комп’ютер АКомп’ютер B

Прикладний  —  Прикладний
Представницький  —  Представницький
Сеансовий  —   Сеансовий
Транспортний  —  Транспортний
Мережевий  —  Мережевий
Канальний  —  Канальний
Фізичний  —  Фізичний

Перед подачею в мережу дані розбиваються на пакети. Пакет (packet) — це одиниця інформації, яка передається між пристроями мережі ніби єдине ціле. Пакет проходить послідовно через всі рівні програмного забезпечення. На кожному з рівнів до пакету додається деяка форматуюча інформація, або адресна, яка необхідна для успішної передачі даних по мережі. На приймаючій стороні пакет проходить через всі рівні у зворотному порядку. Програмне забезпечення на кожному рівні читає інформацію пакету, і потім видаляє інформацію, додану до пакету на цьому ж рівні відправляючою стороною, і передає пакет наступному рівню. Коли пакет дійде до Прикладного рівня, вся адресна інформація буде видалена а дані приймуть свій первинний вигляд.

Таким чином, за винятком самого нижнього рівня мережевої моделі, ніякий інший рівень не може безпосередньо послати інформацію відповідному рівню іншого комп’ютера. Інформація на комп’ютері-відправнику повинна пройти через всі рівні. Потім вона передається по мережевому кабелю на комп’ютер-одержувач і знову проходить крізь всі шари, поки не досягне того ж рівня, з якого вона була послана на комп’ютері-відправнику. Наприклад, якщо Мережевий рівень передає інформацію з комп’ютера А, вона спускається через Канальний і Фізичний рівні в мережевий кабель, далі по ньому потрапляє в комп’ютер В, де піднімається через Фізичний і Канальний рівні і досягає Мережевого рівня.

У клієнт-серверному середовищі прикладом інформації, переданої Мережевим рівнем комп’ютера А Мережевому рівню комп’ютера В, могла б служити адреса і, очевидно, інформація контролю помилок, додані до пакету.

Взаємодія суміжних рівнів здійснюється через інтерфейс. Інтерфейс визначає послуги, котрі нижній рівень надає верхньому, і спосіб доступу до них. Тому кожному рівню одного комп’ютера «здається», що він безпосередньо взаємодіє з таким же рівнем іншого комп’ютера. Далі описується кожний із семи рівнів моделі OSI і визначаються послуги, які вони надають суміжним рівням.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …