Багаторівнева архітектура. Мережеві функції.

 Прикладний рівень

Рівень 7, Прикладний (Application), — самий верхній рівень моделі OSI. Він є вікном для доступу прикладних процесів до мережевих послуг. Цей рівень забезпечує послуги, що безпосередньо підтримують додатки користувача, такі, як програмне забезпечення для передачі файлів, доступ до баз даних і електронної пошти. Нижчерозміщені рівні підтримують завдання, що виконуються на Прикладному рівні. Прикладний рівень управляє загальним доступом до мережі, потоком даних і обробкою помилок.

 Представницький рівень

Рівень 6, Представницький (Presentation), визначає формат, що використовується для обміну даними між мережевими комп’ютерами. Цей рівень можна назвати перекладачем. На комп’ютері-відправнику дані, що поступили від Прикладного рівня, на цьому рівні переводяться в загальнозрозумілий проміжний формат. На комп’ютері-одержувачі на цьому рівні відбувається переклад з проміжного формату в той, який використовується Прикладним рівнем даного комп’ютера. Представницький рівень відповідає за перетворення протоколів, трансляцію даних, їх шифрування, зміну або перетворення вживаного набору символів (кодової таблиці) і розширення графічних команд. Представницький рівень, крім того, управляє стисненням даних для зменшення передаваних бітів. На цьому рівні працює утиліта, звана редиректором (redirector). Її призначення — переадресувати операції введення/виводу до ресурсів сервера.

 Сеансовий рівень

Рівень 5, Сеансовий (Session), дозволяє двом додаткам на різних комп’ютерах встановлювати, використовувати і завершувати з’єднання, зване сеансом. На цьому рівні виконуються такі функції, як розпізнавання імен і захист, котрі необхідні для зв’язку двох додатків в мережі. Сеансовий рівень забезпечує синхронізацію між призначеними для користувача завданнями за допомогою розстановки в потоці даних контрольних крапок (chekpoints). Таким чином, у разі мережевої помилки, потрібно буде наново передати тільки дані, наступні за останньою контрольною крапкою. На цьому рівні виконується управління діалогом між взаємодіючими процесами, тобто регулюється, яка із сторін здійснює передачу, коли, як довго і т.д.

Транспортний рівень

Рівень 4, Транспортний (Transport), забезпечує додатковий рівень з’єднання — нижче за Сеансовий рівень. Транспортний рівень гарантує доставку пакетів без помилок, в тій же послідовності, без втрат і дублювання. На цьому рівні повідомлення переупаковуються: довгі розбиваються на декілька пакетів, а короткі об’єднуються в один. Це збільшує ефективність передачі пакетів по мережі. На Транспортному рівні комп’ютера-одержувача повідомлення розпаковуються, відновлюються в первинному вигляді, і звичайно посилається сигнал підтвердження прийому. Транспортний рівень управляє потоком, перевіряє помилки і бере участь у вирішенні проблем, пов’язаних з відправкою і отриманням пакетів.

 Мережевий рівень

Рівень 3, Мережевий (Network), відповідає за адресацію повідомлень і переклад логічних адрес і імен на фізичні адреси. Одним словом, виходячи з конкретних мережевих умов, пріоритету послуги та інших чинників тут визначається маршрут від комп’ютера-відправника до комп’ютера-одержувача. На цьому рівні розв’язуються також такі завдання і проблеми, пов’язані з мережевим трафіком, як комутація пакетів, маршрутизація і перевантаження. Якщо мережевий адаптер маршрутизатора не може передавати великі блоки даних, послані комп’ютером-відправником, на Мережевому рівні ці блоки розбиваються на менші. А Мережевий рівень комп’ютера-одержувача збирає ці дані в початковий стан.

 Канальний рівень

Рівень 2, Канальний, здійснює передачу frames (кадрів) даних від Мережевого рівня до Фізичного. Кадри — це логічно організована структура, в яку можна поміщати дані. Канальний рівень комп’ютера-одержувача упаковує «сирий» потік бітів, що поступають від Фізичного рівня, в кадри даних.

Ідентифікатор відправника — адрес комп’ютера-відправника, а ідентифікатор одержувача — адреса комп’ютера-одержувача. Управляюча інформація використовується для маршрутизації, а також вказує на тип пакету і сегментацію. Дані — власне передавана інформація. CRC (залишок надмірної циклічної суми) — це відомості, які допоможуть виявити помилки, що, у свою чергу, гарантує правильний прийом інформації.

Канальний рівень (Data link) забезпечує точність передачі кадрів між комп’ютерами через Фізичний рівень. Це дозволяє Мережевому рівню рахувати передачу даних по мережевому з’єднанню фактично безпомилковою.

Звичайно, коли Канальний рівень посилає кадр, він чекає з боку одержувача підтвердження прийому. Канальний рівень одержувача перевіряє наявність можливих помилок передачі. Кадри, пошкоджені при передачі, або кадри, отримання яких не підтверджене, посилаються повторно.

Фізичний рівень

Рівень 1, Фізичний, — самий нижній в моделі OSI. Цей рівень здійснює передачу неструктурованого, «сирого» потоку бітів по фізичному середовищу (наприклад, по мережевому кабелю). Тут реалізуються оптичний, електричний, механічний і функціональний інтерфейси з кабелем. Фізичний рівень також формує сигнали, які переносять дані, що поступили від всіх вищерозміщених рівнів. На цьому рівні визначається спосіб з’єднання мережевого кабелю з платою мережевого адаптера, зокрема, кількість контактів в роз’ємах і їх функції. Крім того, тут визначається спосіб передачі даних по мережевому кабелю. Фізичний (Physical) рівень призначений для передачі бітів (нулів і одиниць) від одного комп’ютера до іншого. Зміст самих бітів на даному рівні значення не має. Цей рівень відповідає за кодування даних і синхронізацію бітів, гарантуючи, що передана одиниця буде сприйнята саме як одиниця, а не як нуль. Нарешті, Фізичний рівень встановлює тривалість кожного біта і спосіб перекладу біта у відповідні електричні або оптичні імпульси, що передаються по мережевому кабелю.