Багаторівнева архітектура. Модель IEEE Project 802

В кінці 70-х років, коли ЛВС стали сприйматися як потенційний інструмент для ведення бізнесу, IEEE дійшов висновку: необхідно визначити для них стандарти. В результаті був випущений Project 802, названий відповідно до року і місяця свого видання (1980 рік, лютий). Хоча публікація стандартів IEEE випередила публікацію стандартів ISO, обидва проекти ввелися приблизно в один час і при повному обміні інформацією, що і привело до народження двох сумісних моделей.

Project 802 встановив стандарти для фізичних компонентів мережі — інтерфейсної плати і кабельної системи, — з якими мають справу Фізичний і Канальний рівні моделі OSI. Отже, ці стандарти, звані 802-специфікаціями, розповсюджуються:

— на плату мережевих адаптерів;
— компоненти глобальних обчислювальних мереж;
— компоненти мереж, при побудові яких використовують коаксіальний кабель і вита пара.

802 — специфікації визначають способи, відповідно до яких плата мережевих адаптерів здійснює доступ до фізичного середовища і передає по ній дані. Сюди відносяться з’єднання, підтримка і роз’єднання мережевих пристроїв.

 Категорії

Стандарти ЛВС, визначені Project 802, діляться на 12 категорій, кожна з яких має свій номер.

802.1 — об’єднання мереж.
802.2 — Управління логічним зв’язком.
802.3 — ЛВС з множинним доступом, несучим контролем і виявленням колізій (Ethernet).
802.4 — ЛВС топології «шина» з передачею маркера.
802.5 — ЛВС топології «кільце» з передачею маркера.
802.6 — мережа масштабу місця (Metropolitan Area Network, MAN).
802.7 — Консультативна рада з широкомовної технології (Broadcast Technical Advisory Group).
802.8 — Консультативна рада з оптоволоконної технології (Fiber-Optic Technical Advisory Group).
802.9 — Інтегровані мережі з передачею мови і даних (Integrated Voice/Data Networks).
802.10 — Безпека мереж.
802.11 — Бездротова мережа.
802.12 — ЛВС з доступом по пріоритету запиту (Demand Priority Access LAN, lOObaseVG-AnyLan).