Допоміжні протоколи мережевого рівня стека TCP/IP

Головними функціями протоколу IP є забезпечення єдиної схеми адресації, незалежної від принципів адресації, що визначаються мережевими технологіями (адресацією канального рівня), а також передача даних по складній мережі (маршрутизація і фрагментація пакетів). Проте для організації реальної взаємодії цього виявляється недостатньо — існує ще ряд проблем.

Перша проблема полягає в наступному. Для того, щоб передати дані по мережі, програмне забезпечення протоколу IP створює пакет і передає його засобам канального рівня. При цьому засобам канального рівня для формування кадру даних необхідна адреса одержувача, причому не логічна IP-адреса, а MAC-адреса, яка може бути правильно пізнана мережевим адаптером приймаючого комп’ютера. Проте специфікацією протоколу IP не передбачений механізм, що дозволяє визначати відповідність між апаратними і IP-адресами. Цю функцію виконує допоміжний протокол мережевого рівня ARP (Address Resolution Protocol), що входить в сімейство протоколів TCP/IP.

Інша серйозна проблема полягає в тому, що якщо при обробці IP-пакету на маршрутизаторі виникли якісь проблеми, наприклад, закінчився «час життя пакету», то відправник про них не дізнається, оскільки механізм «зворотного зв’язку» також не передбачений специфікацією протоколу IP. Для вирішення цієї проблеми використовується спеціальний протокол мережевого рівня ICMP (Internet Control Message Protocol), що входить в стек протоколів TCP/IP, і котрий забезпечує передачу управляючої інформації і інформації про помилки.

У сімействі протоколів TCP/IP передбачений також ряд інших допоміжних протоколів, наприклад, протоколи динамічної маршрутизації, що забезпечують обмін інформацією між маршрутизаторами з метою автоматизації побудови таблиць маршрутизації.