Доставка даних між додатками

Для ідентифікації програм протоколи транспортного рівня в мережі Інтернет (TCP і UDP), використовують унікальні числові значення, так звані номери портів. Номери портів призначаються програмам відповідно до їх функціонального призначення на основі певних стандартів. Для кожного протоколу існують стандартні списки відповідності номерів портів і програм. Так, наприклад, програмне забезпечення WWW, що працює через транспортний протокол TCP, використовує TCP-порт 80, модулі протоколу FTP — TCP-порт 21, а служба DNS взаємодіє з транспортними протоколами TCP і UDP через TCP-порт 53 і UDP-порт 53 відповідно.

Таким чином, протокол мережевого рівня IP і транспортні протоколи TCP і UDP реалізують дворівневу схему адресації: номери TCP- і UDP-портів дозволяють однозначно ідентифікувати програму в рамках вузла, однозначно визначуваного IP-адресою. Отже, комбінація IP-адреси і номера порту дозволяє однозначно ідентифікувати програму в мережі Інтернет. Така комбінована адреса називається сокетом (socket).