Функції мережевого рівня.

Мережі, що входять до складу об’єднаної мережі, можуть будуватися на основі різних мережевих технологій. Кожна мережева технологія цілком достатня для організації обміну інформацією в рамках однієї підмережі, але не дозволяє здійснювати взаємодію комп’ютерів даної підмережі з комп’ютерами підмереж, заснованих на інших технологіях. Це пояснюється можливою несумісністю протоколів і способів адресації, визначених різними технологіями. Тому для забезпечення функціонування об’єднаних мереж потрібні засоби, що є «надбудовою» над канальним рівнем, що дозволяє абстрагуватися від конкретних рішень, закладених в мережевих технологіях. Як така надбудова виступають засоби мережевого рівня моделі OSI.

Очевидно, що пристрої цього рівня, призначені для об’єднання мереж, повинні бути влаштовані набагато складніше, ніж пристрої канального рівня. По-друге, ці пристрої повинні забезпечувати цілеспрямовану передачу даних між абонентами через підмережі складної мережі (тобто визначати шлях проходження даних), щоб не викликати перевантаження складної мережі. Процес визначення шляху проходження даних через підмережі складної мережі називається маршрутизацією, а пристрої, об’єднуючі мережі які вирішують перераховані завдання, одержали назву маршрутизаторів.

Отже, для успішного інформаційного обміну в об’єднаних мережах засоби мережевого рівня повинні вирішувати наступні задачі:

— забезпечувати єдину систему адресації, не залежну від мережевої технології, що дозволяє адресувати окремі мережі і вузли;
— визначати шлях (послідовність мереж), по якому повинні пройти дані, щоб досягти одержувача;
— забезпечувати наскрізну передачу даних через мережі з різною технологією.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …