Функції транспортного рівня.

Засоби мережевого рівня забезпечують доставку даних між пристроями в складній мережі (комп’ютерами, маршрутизаторами і т.д). Проте не слід забувати, що на одному вузлі може функціонувати паралельно декілька програм, яким потрібен доступ до мережі. Отже, дані всередині комп’ютерної системи повинні розподілятися між програмами. Тому, при передачі даних по мережі недостатньо просто адресувати конкретний вузол. Необхідно також ідентифікувати програму-одержувача, що неможливо здійснити засобами мережевого рівня.

Іншою серйозною проблемою протоколів мережевого рівня є відсутність засобів, що дозволяють передавати великі масиви даних. Коли початкові дані перевищують максимально допустимий розмір пакету мережевого рівня, то ці дані повинні бути розбиті на порції, кожна з яких передається в мережу окремим пакетом. Проте кожен пакет мережевого рівня передається по мережі як єдиний, незалежний від інших блок даних. У випадку якщо які-небудь пакети «загубилися», то модуль мережевого протоколу на приймаючій стороні не зможе виявити втрату, і, отже, — виявити порушення цілісності загального масиву даних. Тому засоби транспортного рівня забезпечують відсутність втрат інформації. Такий режим передачі даних одержав назву гарантованої доставки.

Таким чином, засоби транспортного рівня є функціональною надбудовою над мережевим рівнем і вирішують дві основні задачі:

— забезпечення доставки даних між конкретними програмами, що функціонують, в загальному випадку, на різних вузлах мережі;
— забезпечення гарантованої доставки масивів даних довільного розміру.

В даний час в Інтернет використовуються два транспортні протоколи — UDP, що забезпечує негарантовану доставку даних між програмами, і TCP, що забезпечує гарантовану доставку зі встановленням віртуального з’єднання.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …