Функції верхніх рівнів. Основне.

Принципи взаємодії програмного забезпечення, призначеного для роботи користувачів з різними інформаційними ресурсами, регламентуються верхніми рівнями моделі OSI: сесійним рівнем, рівнем уявлення і прикладним рівнем.

основною функцією засобів сесійного рівня є встановлення і підтримка логічного сеансу зв’язку між програмами.

засоби представницького рівня забезпечують проміжне перетворення даних, що підлягають передачі по мережі.

у завдання прикладного рівня входить забезпечення високорівневих функцій мережевої взаємодії, наприклад, передачі файлів.

програмні засоби, що відносяться до цих рівнів, взаємодіють відповідно до схеми «клієнт-сервер».

комплекс клієнтського і серверного програмного забезпечення і протоколів взаємодії, що забезпечує роботу з певними мережевими ресурсами, а також самі інформаційні ресурси складають мережевий сервіс або мережеву службу.

В даний час існує велика кількість різноманітних сервісів мережі Інтернет.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …