IP-маршрутизація

IP-маршрутизація — це процес вибору шляху для передачі пакету в мережі. Під маршрутом (шляхом ) розуміють послідовність маршрутизаторів, через котрі проходить пакет по дорозі до вузла-призначення. IP-маршрутизатор — це спеціальний пристрій, що призначений для об’єднання мереж і що забезпечує визначення шляху проходження пакетів в складеній мережі. Маршрутизатор повинен мати декілька IP-адресів з номерами мереж, відповідними номерам об’єднуваних мереж.

Як IP-маршрутизатор може бути використаний комп’ютер, системне програмне забезпечення якого дозволяє здійснювати IP-маршрутизацію. Зокрема, маршрутизатор можна організувати на базі комп’ютера під управлінням будь-якої з операційних систем сімейства Microsoft Windows Server.

Маршрутизація здійснюється на вузлі-відправнику у момент відправки IP-пакету, а потім на IP-маршрутизаторах.

Принцип маршрутизації на вузлі відправнику виглядає достатньо просто. Коли потрібно відправити пакет вузлу з певною IP-адресою, то вузол-відправник виділяє за допомогою маски підмережі з власної IP-адреси і IP-адреси одержувача номери мереж. Далі номери мереж порівнюються і якщо вони співпадають, то пакет прямує безпосередньо одержувачу, інакше — маршрутизатору, чия адреса вказана в налаштуваннях протоколу IP.

Якщо на вузлі не настроєна адреса маршрутизатора, то доставка даних одержувачу, розташованому в іншій мережі, виявиться неможливою.

Вибір шляху на маршрутизаторі здійснюється на основі інформації, представленої в таблиці маршрутизації. Таблиця маршрутизації — це спеціальна таблиця, що зіставляє IP-адресам мереж адреси наступних маршрутизаторів, на які слід відправляти пакети з метою їх доставки в ці мережі. Обов’язковим записом в таблиці маршрутизації є так званий маршрут по замовчуванню, що містить інформацію про те, як направляти пакети в мережі, адреси яких не присутні в таблиці, тому немає необхідності описувати в таблиці маршрути для всіх мереж. Таблиці маршрутизації можуть будуватися «вручну» адміністратором або динамічно, на основі обміну інформацією, який здійснюють маршрутизатори за допомогою спеціальних протоколів.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …