IP (Internet Protocol) -Протокол

В даний час існують різні протоколи мережевого рівня. Основним протоколом, що використовується в Інтернет є протокол IP.

Протокол IP (Internet Protocol) входить до складу стека протоколів TCP/IP і є основним протоколом мережевого рівня, що використовується в Інтернет і забезпечує єдину схему логічної адресації пристроїв в мережі і маршрутизацію даних.

Існує декілька версій протоколу IP, що відображають зміну вимог до функцій з розвитком мережі Інтернет. В даний час як стандарт використовується версія 4, хоча поступово запроваджується версія 6. У даній статті розглядаються технологічні рішення стандартної версії 4.

Для виконання своїх функцій протокол визначає свій власний формат пакету. Основними інформаційними полями заголовка пакету є:

— IP-адреси відправника і одержувача — призначені для ідентифікації відправника і одержувача (див. IP-адресація);
— Час життя пакету (Time To Live, TTL) — визначає час, який IP-пакет може знаходитися в мережі, і призначений для запобігання «захаращенню» мережі пакетами, що «заблукали»;
— поля, призначені для фрагментації пакетів (див. IP-фрагментація);
— поля, призначені для управління обробкою пакету (довжина пакету і заголовка, контрольна сума заголовка, тип обслуговування і т.д.).

З погляду протоколу IP, мережа розглядається як логічна сукупність взаємозв'язаних об'єктів, кожний з яких представлений унікальною IP-адресою, званих вузлами (IP-вузлами) або хостами (host). Ключовим тут є слово «логічна», оскільки один і той же фізичний пристрій (комп'ютер, маршрутизатор та ін.) може мати декілька IP-адрес, тобто відповідати декільком вузлам логічної мережі. Звичайно така ситуація виникає, якщо фізичний пристрій має декілька пристроїв передачі даних (мережевих адаптерів або модемів), оскільки для кожного з них повинен бути настроєний як мінімум одна унікальна IP-адреса. Хоча нерідко комп'ютеру (або іншому пристрою), що має один мережевий адаптер або модем, може бути привласнено декілька IP-адрес.

Якщо фізичний пристрій має декілька IP-адрес, то говорять, що воно має декілька інтерфейсів, тобто декілька «логічних підключень» до мережі.