Канальний рівень

Канальний рівень відповідає за організацію передачі даних між абонентами через фізичний рівень, тому на даному рівні передбачені засоби адресації, що дозволяють однозначно ідентифікувати відправника і одержувача у всій безлічі абонентів, підключених до загального фізичного каналу. У функції даного рівня також входить впорядковування передачі з метою забезпечення можливості паралельного використання одного фізичного каналу декількома парами абонентів. Крім того, засоби канального рівня забезпечують перевірку помилок, які можуть виникати при передачі даних фізичним рівнем. Більшість функцій канального рівня виконуються пристроями передачі даних (наприклад, мережевим адаптером).

Метод комутації

Однією з центральних проблем організації передачі даних по фізичних каналах є проблема паралельного використання одного і того ж каналу декількома парами абонентів. Методи, котрі лежать в основі її вирішення одержали назву методів комутації.

В даний час існує два основні методи комутації: комутація каналів і комутація пакетів.

Комутація каналів припускає, що перед початком передачі даних повинна бути виконана процедура встановлення з’єднання, в результаті якої утворюється складений канал. Після закінчення сеансу зв’язку з’єднання розривається, і канал звільняється. Класичним прикладом реалізації комутації каналів є телефонний зв’язок, який має на увазі, що абонент перед початком розмови набирає номер другого абонента, внаслідок чого послідовне перемикання проміжних комутаторів дозволяє утворити безперервний канал зв’язку між абонентами. Комутація каналів зручна для організації ліній зв’язку, в яких мається на увазі передача потоків даних «постійної інтенсивності», наприклад, таких, як телефонна розмова, через що цей метод виявляється недостатньо гнучким при побудові комп’ютерних мереж.

Метод комутації пакетів заснований на розбитті передаваних по мережі даних на невеликі «порції». Кожна така «порція» передається по мережі як єдине ціле і називається пакетом. Такий метод є дуже зручним для паралельного використання фізичного каналу декількома парами абонентів: канал є зайнятим тільки під час проходження пакету. Тимчасові проміжки між передачею пакетів одним абонентам можуть бути використані іншими для відправки власних пакетів.

Пакет звичайно складається з двох частин — заголовка, що містить службові дані, необхідні для управління доставкою пакету, і власне даних, що підлягають передачі. Порядок обміну пакетами, а також конкретний склад заголовка пакетів визначається мережевим протоколом.  Для іменування пакетів різних рівнів моделі OSI, використовуються спеціальні терміни. Для канального рівня використовується термін «кадр», для мережевого — «пакет», для транспортного — «сегмент», «дейтаграмма», для сесійного і вищих рівнів — «повідомлення».

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …