Комп’ютерні мережі і їх класифікація

Колись, на зорі інформаційної революції, коли комп’ютери були вельми громіздкими, дорогими, і,  найчастіше, були атрибутом якої-небудь наукової організації, неможливо було навіть уявити собі  той ступінь участі комп’ютерів в нашому житті, який є зараз.

Але з часом виникла необхідність не тільки в обчислювальній потужності окремо взятого комп’ютера,  але і в об’єднанні декількох комп’ютерів в єдину обчислювальну мережу з метою підвищити об’єм і  продуктивність обчислень, які проводяться, також дозріла необхідність в обміні інформацією між  комп’ютерами.

Сучасний розвиток виробництва вимагає дуже високих швидкостей обробки великої кількості інформації, і, відповідно, ї зберігання і  передачі. Тому необхідно також мати якісні динамічні способи звернення до цієї інформації, в  задані інтервали  часу пошук даних; швидко реалізовувати складну логічну і  математичну обробку даних. Управління  крупними і середніми підприємствами, управління економікою на рівні всієї країни вимагають також участі в цьому процесі  досить крупних колективів. Ці колективи можуть розміщатися в різних районах як одного міста, так і в різних  регіонах країни, або навіть в різних країнах. Для вирішення завдань управління, котрі забезпечують  реалізацію економічної стратегії, стають актуальними і  важливими швидкість і зручність обміну  інформацією. Насьогодні мережеві технології використовуються практично повсюдно.

Комп’ютерна обчислювальна мережа

Комп’ютерною мережею називають певну сукупність вузлів (комп’ютерів, периферійних  пристроїв, терміналів), котрі мають можливість взаємодії (інформаційної) один з одним за допомогою спеціального устаткування (комунікаційного) і програмного забезпечення.

Розміри мереж міняються в широких межах — від пари сполучених між собою комп’ютерів, котрі можуть стояти  на сусідніх столах, до мільйонів комп’ютерів, котрі розкидані по всьому світу (частина з них може знаходитися навіть на космічних об’єктах).

У мережах можуть застосовувати різні мережеві технології. Кожній технології відповідають відповідні типи  устаткування.

Устаткування мереж підрозділяється на активне і пасивне. Активне устаткування — це інтерфейсні  карти комп’ютерів, концентратори, повторювачі; пасивне устаткування — це кабелі, комутаційні панелі, сполучні  роз’єми. Крім того, є також допоміжне устаткування — пристрої безперебійного  живлення, кондиціонування повітря і аксесуари — монтажні шафи, стійки, кабелепроводи різного  виду. Активне устаткування, з погляду фізики, — це пристрої, котрим необхідна подача енергії для  генерації сигналів.Відповідно, пасивне устаткування, подачі енергії не вимагає.

Устаткування комп’ютерних мереж розділяють на кінцеві пристрої (системи), що є джерелами  і/або споживачами інформації, і проміжні пристрої (системи), що забезпечують проходження інформації по  мережі.

До кінцевих систем відносяться комп’ютери, термінали, мережеві принтери, касові  апарати, факс-машини, зчитувачі штрих-кодів, засоби голосового і відеозв’язку та будь-які інші периферійні  пристрої.

До проміжних пристроїв (систем) відносяться концентратори ( мости, повторювачі, комутатори), маршрутизатори,  модеми і інші телекомунікаційні пристрої, а також з’єднююча їх кабельна або бездротова  інфраструктура.