Локальні мережі

Проблема передачі інформації з одного комп’ютера на іншій існувала з моменту появи комп’ютерів. Для її вирішення використовувалися різні підходи. Найбільш поширений, в недавньому минулому, -кур’єрський підхід полягав в копіюванні інформації на змінний носій ( CD і т.п.), перенесення до місця призначення і повторне копіювання, але вже із змінного носія на комп’ютер адресат. В даний час подібні способи переміщення інформації поступаються місцем мережевим технологіям. Тобто комп’ютери яким-небудь чином з’єднуються один з одним, і користувач має можливість перенести інформацію до місця призначення, не встаючи із-за столу.

Сукупність комп’ютерних пристроїв, що володіють можливістю інформаційного повідомлення один з одним, прийнято називати комп’ютерною мережею. В більшості випадків розрізняють два типи комп’ютерних мереж: локальні (LAN — Local Area Network) і глобальні (WAN — Wide-Area Network). У деяких варіантах класифікації розглядають ряд додаткових типів: міські, регіональні і т.п., проте всі ці типи (за своєю суттю) в більшості випадків є варіантами глобальних мереж різного масштабу.

Найбільш поширений варіант класифікації мереж на локальні і глобальні за географічною ознакою. Тобто під локальною обчислювальною мережею в цьому випадку розуміється сукупність кінцевого числа комп’ютерів, розташованих на обмеженій території (в межах однієї будівлі або сусідніх будівель), зв’язаних інформаційними каналами, що володіють високою швидкістю і достовірністю передачі даних і призначених для вирішення комплексу взаємозв’язаних завдань.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …