Локальні мережі

Проблема передачі інформації з одного комп'ютера на іншій існувала з моменту появи комп'ютерів. Для її вирішення використовувалися різні підходи. Найбільш поширений, в недавньому минулому, -кур'єрський підхід полягав в копіюванні інформації на змінний носій ( CD і т.п.), перенесення до місця призначення і повторне копіювання, але вже із змінного носія на комп'ютер адресат. В даний час подібні способи переміщення інформації поступаються місцем мережевим технологіям. Тобто комп'ютери яким-небудь чином з'єднуються один з одним, і користувач має можливість перенести інформацію до місця призначення, не встаючи із-за столу.

Сукупність комп'ютерних пристроїв, що володіють можливістю інформаційного повідомлення один з одним, прийнято називати комп'ютерною мережею. В більшості випадків розрізняють два типи комп'ютерних мереж: локальні (LAN — Local Area Network) і глобальні (WAN — Wide-Area Network). У деяких варіантах класифікації розглядають ряд додаткових типів: міські, регіональні і т.п., проте всі ці типи (за своєю суттю) в більшості випадків є варіантами глобальних мереж різного масштабу.

Найбільш поширений варіант класифікації мереж на локальні і глобальні за географічною ознакою. Тобто під локальною обчислювальною мережею в цьому випадку розуміється сукупність кінцевого числа комп'ютерів, розташованих на обмеженій території (в межах однієї будівлі або сусідніх будівель), зв'язаних інформаційними каналами, що володіють високою швидкістю і достовірністю передачі даних і призначених для вирішення комплексу взаємозв'язаних завдань.