Мережевий рівень. Основні висновки.

Мережевий рівень є функціональною надбудовою над канальним рівнем, що забезпечує можливість об’єднання мереж, котрі базуються на різних мережевих технологіях.

Головними функціями мережевого рівня є: забезпечення єдиної системи адресації, незалежної від способів адресацій, що визначаються конкретною мережевою технологією, маршрутизація пакетів даних, що передаються по мережі, а також забезпечення наскрізної передачі даних через складну мережу.

Пристрої, призначені для об’єднання мереж на мережевому рівні, називаються маршрутизаторами.

Основним протоколом мережевого рівня є протокол IP.

Протокол IP визначає схему адресації вузлів мережі і забезпечує маршрутизацію і фрагментацію пакетів.

IP-адреса — це 4-х байтове число, що однозначним чином ідентифікує вузол мережі і що складається з двох частин — номеру мережі і номеру вузла.

Залежно від того, скільки розрядів всередині IP-адреси відводиться під номери мережі і вузла, адреси діляться на класи.

Для гнучкого розділення IP-адреси на номери мережі і вузла може використовуватися маска підмережі — 4-х байтове число спеціального вигляду.

При відправці IP-пакету кожен вузол мережі порівнює номер мережі одержувача зі своїм власним, і у випадку, якщо ці номери співпадають, пакет прямує безпосередньо одержувачу, а інакше — маршрутизатору.

Маршрутизатор визначає шлях, по якому повинен бути переданий пакет, за допомогою таблиці маршрутизації.

Для успішної передачі даних між мережами, побудованими на базі різних технологій, IP-маршрутизатори можуть здійснювати фрагментацію пакетів відповідно до обмежень, що встановлюються мережевою технологією мережі призначення.

Для забезпечення реальної взаємодії спільно з протоколом IP використовуються допоміжні протоколи мережевого рівня.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …