Методи доступу до середовища передачі

Важливою проблемою передачі даних по мережі з комутацією пакетів, є проблема одночасної передачі даних декількома комп’ютерами. Оскільки одночасно в мережі може бути присутньо тільки один пакет, то доступ комп’ютерів до середовища передачі повинен певним чином упорядковуватися. В даний час існує три основні методи управління доступом до середовища передачі: «Виявлення колізій», «Попередження колізій» і «Передача маркера».

Метод виявлення колізій.

Повна назва цього методу — «Множинний доступ до мереж з перевіркою несення і виявленням колізій» (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD). Даний метод припускає, що перед передачею даних комп’ютер, що передає, повинен переконатися у «вільному стані» лінії, а в процесі передачі — «прослуховувати» канал. При виявленні колізії (зіткнення з «чужими даними», collision) він повинен припинити передачу і спробувати відновити її через певний проміжок часу. Звичайно цей спосіб використовується в мережах з топологією «шина».

Метод попередження колізій.

Повна назва цього методу — «Множинний доступ до мереж з перевіркою несення і попередженням колізій» (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA). Цей метод також припускає, що передаюичй комп’ютер перед початком передачі визначає зайнятість каналу. Переконавшись в тому, що кабель вільний, він оповіщає інші комп’ютери про початок передачі, попереджаючи тим самим можливість одночасної посилки даних. Головний недолік цього методу полягає у значному об’ємі широкомовної розсилки.

Метод передачі маркера.

Принцип цього методу достатньо простий. Для того, щоб передати дані, комп’ютер повинен одержати дозвіл. Для цього він повинен «зловити» пакет даних спеціального виду — маркер (token). Маркер переміщається по замкнутому колу від одного комп’ютера до іншого. Одержавши маркер, комп’ютер може передати його далі або замість нього відправити пакет з даними. Коли дані досягнуть комп’ютера-одержувача, той, у свою чергу, повинен знову «виставити» в мережу маркер. Такий алгоритм використовується, як правило, в мережах з топологією кільце.

Слід зазначити, що майже всі сучасні адаптери мають режими, в яких «чужі» кадри не відкидаються, а приймаються і обробляються. Це необхідно для функціонування спеціального програмного забезпечення, призначеного для аналізу структури інформаційних потоків всередині мережі.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …