Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork).

Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу одного фізичного середовища не впливає на роботу інших) і забезпечити певний рівень конфіденційності (дані, що передаються між комп’ютерами одного фізичного середовища, виявляються недоступними комп’ютерам інших мереж).

Для побудови об’єднаних мереж потрібні спеціальні пристрої, які дозволяють підключати до себе дві (або більше) мережі. Найбільш простим пристроєм такого вигляду є міст (bridge).

 Міст

Принцип функціонування моста достатньо простий: для підключення мереж міст має в своєму розпорядженні декілька портів, з кожним з яких зв’язуються записи так званої адресної таблиці, що містить список адрес комп’ютерів мереж, підключених до моста. Коли міст одержує кадр даних, то він передає його в мережу через порт, який згідно таблиці відповідає адресі одержувача. У випадку, якщо адреса одержувача не виявлена в адресній таблиці, то кадр передається у всі мережі. Адресні таблиці мостів, як правило, будуються на основі аналізу кадрів, що передаються по мережах.

2STF1360

Важливою проблемою, що виникає при використанні мостів, є об’єднання мереж, що базуються на різних технологіях. Взагалі кажучи, існують так звані транслюючі мости, що дозволяють об’єднувати мережі різних технологій. Проте об’єднувані мережі повинні мати єдиний принцип адресації. Так, наприклад, можна об’єднати мережу Ethernet з мережею FDDI, оскільки адреса мережевого адаптера, що працює за технологією Ethernet, буде зрозумілою мережевому адаптеру FDDI і навпаки. А ось мережу, побудовану на базі протоколу канального рівня SLIP, не можна об’єднати за допомогою моста з мережею Ethernet, оскільки на відміну від Ethernet, SLIP взагалі не передбачає механізму адресації. Тому для побудови об’єднаних мереж, в загальному випадку, потрібна функціональна надбудова, що забезпечує єдину логічну систему адресації. Така система не повинна залежати від принципів фізичної адресації, прийнятих для кожної конкретної мережевої технології.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …

Мережеві технології
Методи доступу до середовища передачі

Важливою проблемою передачі даних по мережі з комутацією пакетів, є проблема одночасної передачі даних декількома комп’ютерами. Оскільки одночасно в мережі може бути присутньо тільки один пакет, то доступ комп’ютерів до середовища передачі повинен певним чином упорядковуватися. В даний час існує три основні методи управління доступом до середовища передачі: «Виявлення колізій», …