Обмін інформацією між кінцевими пристроями.

Для активного комунікаційного устаткування застосовують поняття продуктивність, причому в двох  різних аспектах. Окрім валової кількості неструктурованої інформації, часу (біт/с), що за одиницю часу пропускається устаткуванням, цікавляться також швидкістю обробки пакетів, кадрів або  осередків. Природно, при цьому обмовляється і розмір пакетів (структур, кадрів, осередків), для  яких вимірюється швидкість їх обробки. В ідеальному випадку продуктивність комунікаційного устаткування повинна  бути такою високою, щоб забезпечувати обробку інформації, що доводиться на всі інтерфейси (порти)  на їх повній швидкості (wire speed).

Для організації обміну інформацією повинен бути розроблений цілий комплекс програмних та апаратних  засобів, котрі розподілені по різних пристроях мережі. Напочатку розробники і постачальники мережевих  засобів намагалися йти кожен по індивідуальному шляху, вирішуючи за допомогою  власного набору протоколів весь комплекс завдань, апаратури і програм. Проте рішення різних постачальників часто-густо виявлялися  несумісними один з одним, що, в свою чергу, надавало масу незручностей для користувачів, котрих з різних причин не  задовольняв набір можливостей, що надаються тільки одним з постачальників. В міру стрімкого розвитку  техніки і розширення асортименту сервісів, назріла необхідність декомпозиції мережевих завдань —  розбиття їх на декілька взаємозв’язаних підзадач з визначенням загальних правил взаємодії між ними.  Розбиття завдання і стандартизація протоколів дозволяє брати участь в їх вирішенні великої  кількості сторін-розробників програмних і апаратних засобів, виготівників допоміжного і  комунікаційного устаткування, що доносять всі ці плоди прогресу до кінцевого споживача.

Все різноманіття комп’ютерних мереж можна класифікувати за різними ознаками:

1) спосіб організації мережі;

2) територіальна поширеність;

3) відомча приналежність;

4) швидкість передачі інформації;

5) тип середовища передачі;

6) топологія;

7) організація взаємодії комп’ютерів.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …