Основні сервіси Інтернет

Постійний розвиток інформаційних технологій приводить до появи різноманітних інформаційних ресурсів, що відрізняються один від одного формами уявлення і методами обробки складових їх інформаційних об’єктів. Тому в даний час в Інтернет існує достатньо велика кількість сервісів, що забезпечують роботу зі всім спектром ресурсів. Найбільш відомими серед них є:

— електронна пошта (E-mail), що забезпечує можливість обміну повідомленнями однієї людини з іншим або декількома абонентами;
— телеконференції, або групи новин (Usenet), що забезпечують можливість колективного обміну повідомленнями;
— сервіс FTP — система файлових архівів, що забезпечує зберігання і пересилку файлів різних типів;
— сервіс Telnet, призначений для управління віддаленими комп’ютерами в термінальному режимі;
— World Wide Web (WWW W3) — гіпертекстова (гіпермедіа) система, призначена для інтеграції різних мережевих ресурсів в єдиний інформаційний простір;
— сервіс DNS, або система доменних імен, що забезпечує можливість використання для адресації вузлів мережі мнемонічних імен замість числових адрес;
— сервіс IRC, призначений для підтримки текстового спілкування у реальному часі (chat);

Перераховані вище сервіси відносяться до стандартних. Це означає, що принципи побудови клієнтського і серверного програмного забезпечення, а також протоколи взаємодії сформульовані у вигляді міжнародних стандартів. Отже, розробники програмного забезпечення при практичній реалізації зобов’язані витримувати загальні технічні вимоги.

Разом із стандартними сервісами існують і нестандартні, такі, що є оригінальною розробкою тієї або іншої компанії. Як приклад можна привести різні системи типу Instant Messenger (своєрідні Інтернет-пейджери — ICQ, AOl, Demos on-line і т.п.), системи Інтернет-телефонії, трансляцій радіо і відео і т.д. Важливою особливістю таких систем є відсутність міжнародних стандартів, що може привести до виникнення технічних конфліктів з іншими подібними сервісами.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …