Поняття сервісу

Як показує практика, при реалізації методів роботи з об'єктами того або іншого мережевого інформаційного ресурсу може виявитися, що однієї пари програм (клієнта і сервера) недостатньо. Така ситуація пояснюється відмінністю алгоритмів обробки запитів різного типу. Тому може бути потрібна розробка цілого комплексу програмного забезпечення і протоколів його взаємодії. Класичним прикладом є робота електронної пошти, коли відправка поштових повідомлень забезпечується за допомогою серверів і, відповідно, протоколу одного типу (SMTP), а доставка повідомлень одержувачу — за допомогою серверів і протоколів інших типів (POP3 або IMAP4). Комплекс програм і протоколів, що забезпечує користувачу можливість роботи з інформаційними об'єктами якого-небудь інформаційного ресурсу або декількох ресурсів, є однією із складових такого поняття як мережевий сервіс або служба.

Слід звернути увагу на можливі термінологічні розбіжності, які зустрічаються в сучасній літературі. Термін сервіс, використовуваний в Інтернет, походить від англійського service, що в перекладі означає служба. Оскільки більшість термінів, пов'язаних з сучасними інформаційними технологіями, що з'являються на Заході, проникають в нашу мову достатньо стихійно, то в даний час спостерігаються дві тенденції — використання перекладених термінів (у нашому випадку — це служба) і використання транслітерованих термінів (сервіс). У контексті нашого оповідання ми дотримуватимемося терміну сервіс.

Кожен сервіс є сукупністю наступних компонентів:

— інформаційного ресурсу — сукупності інформаційних об'єктів, наприклад, документів, які використовуються людиною;
— програми-клієнта, що встановлюється на комп'ютерах користувачів, і забезпечуючої можливість роботи з інформаційними об'єктами, розташованими на різних комп'ютерах мережі;
— набір програм-серверів, що здійснюють обробку запитів клієнтського програмного забезпечення і керівників інформаційними об'єктами;
— набір протоколів взаємодії клієнтського програмного забезпечення з серверами.

Протоколи взаємодії програмного забезпечення мережевих сервісів відносяться до трьох верхніх рівнів моделі OSI і використовують як засоби доставки своїх пакетів протоколи транспортного рівня TCP і UDP.