Поняття сервісу

Як показує практика, при реалізації методів роботи з об’єктами того або іншого мережевого інформаційного ресурсу може виявитися, що однієї пари програм (клієнта і сервера) недостатньо. Така ситуація пояснюється відмінністю алгоритмів обробки запитів різного типу. Тому може бути потрібна розробка цілого комплексу програмного забезпечення і протоколів його взаємодії. Класичним прикладом є робота електронної пошти, коли відправка поштових повідомлень забезпечується за допомогою серверів і, відповідно, протоколу одного типу (SMTP), а доставка повідомлень одержувачу — за допомогою серверів і протоколів інших типів (POP3 або IMAP4). Комплекс програм і протоколів, що забезпечує користувачу можливість роботи з інформаційними об’єктами якого-небудь інформаційного ресурсу або декількох ресурсів, є однією із складових такого поняття як мережевий сервіс або служба.

Слід звернути увагу на можливі термінологічні розбіжності, які зустрічаються в сучасній літературі. Термін сервіс, використовуваний в Інтернет, походить від англійського service, що в перекладі означає служба. Оскільки більшість термінів, пов’язаних з сучасними інформаційними технологіями, що з’являються на Заході, проникають в нашу мову достатньо стихійно, то в даний час спостерігаються дві тенденції — використання перекладених термінів (у нашому випадку — це служба) і використання транслітерованих термінів (сервіс). У контексті нашого оповідання ми дотримуватимемося терміну сервіс.

Кожен сервіс є сукупністю наступних компонентів:

— інформаційного ресурсу — сукупності інформаційних об’єктів, наприклад, документів, які використовуються людиною;
— програми-клієнта, що встановлюється на комп’ютерах користувачів, і забезпечуючої можливість роботи з інформаційними об’єктами, розташованими на різних комп’ютерах мережі;
— набір програм-серверів, що здійснюють обробку запитів клієнтського програмного забезпечення і керівників інформаційними об’єктами;
— набір протоколів взаємодії клієнтського програмного забезпечення з серверами.

Протоколи взаємодії програмного забезпечення мережевих сервісів відносяться до трьох верхніх рівнів моделі OSI і використовують як засоби доставки своїх пакетів протоколи транспортного рівня TCP і UDP.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …