Приналежність комп’ютерної мережі. Класифікація

По відомчій приналежності комп’ютерні мережі розподіляють на державні і відомчі мережі. Відомчі комп’ютерні мережі  належать одній організації і розташовуються на її території. Державні комп’ютерні мережі —  мережі, використовуються в державних структурах.

За швидкістю передачі інформації комп’ютерні мережі поділяються на низько-, середньо- і  високошвидкісні.

Низькошвидкісні комп’ютерні мережі — це мережі, що мають швидкість передачі інформації до 10  Мбіт/с.

Середньошвидкісні комп’ютерні мережі — це мережі, що мають швидкість передачі інформації до 100  Мбіт/с.

Високошвидкісні комп’ютерні мережі — це мережі, що мають швидкість передачі інформації понад 100  Мбіт/с.

По типу середовища передачі комп’ютерні мережі підрозділяються на дротяні-коаксіальні, оптоволоконні, на витій  парі,  бездротові (з передачею інформації по радіоканалах, в інфрачервоному  діапазоні).

По топології комп’ютерних мереж вони підрозділяються на комп’ютерні мережі з крайовим вузлом,  комп’ютерні мережі з проміжним вузлом і комп’ютерні мережі із суміжним вузлом.

Комп’ютерні мережі з крайовим вузлом — це мережі, у яких вузол розташований в кінці тільки однієї  гілки.

Комп’ютерні мережі з проміжним вузлом — це мережі, у яких вузол розташований на кінцях більш ніж  однієї гілки.

Комп’ютерні мережі з суміжним вузлом — це мережі, у яких вузли сполучені, принаймні, одним  шляхом, що не містить ніяких інших вузлів.

Вузол мережі є комп’ютером, або комутуючий пристрій мережі. Гілка мережі — це шлях, що сполучає  два суміжні вузли.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …