Пристрої передачі даних

Для підключення комп'ютерів до середовища передачі використовують спеціалізовані пристрої. Основними функціями цих пристроїв є фізичне кодування і декодування даних, а також синхронізація прийому і передачі. Разом з цим сучасні пристрої можуть вирішувати задачі логічної організації передачі, що відносяться до канального рівня моделі OSI. Найбільш відомими в даний час пристроями є модеми і мережеві адаптери.

Модем Модем (Модулятор/Демодулятор, Modem) є пристроєм, що здійснює фізичне кодування даних методом модуляції. Існують самі різні типи модемів для підключення до мереж по різних фізичних каналах, як правило, не призначених для побудови комп'ютерних мереж. Так, для підключення по телефонних лініях використовують телефонні модеми (або — просто модеми, оскільки історично під цим терміном розумівся пристрій для підключення по телефонних лініях),  кабельні модеми — для підключення по кабельних каналах, а радіомодеми — для підключення по радіоканалах. Технічні характеристики каналу, котрий використовується,  накладають обмеження на правила формування сигналів (модуляції).

Звичайно модеми використовуються для взаємодії в мережах типу «крапка-крапка». У таких мережах не вимагається складної логічної організації передачі, оскільки немає необхідності упорядковувати взаємодію декількох пар абонентів. До додаткових функцій, котрі пов'язані з організацією передачі, можна віднести стиснення передаваних даних і виявлення і виправлення помилок з метою підвищення ефективності і надійності передачі по низькоякісних каналах, наприклад, телефонних (докладніше див. розділ «Канальний рівень»).

Мережевий адаптерМережевий адаптер (мережева плата, платня мережевого інтерфейсу, Network Interface Card) — це пристрій, який призначений для підключення комп'ютера до високоякісних фізичних каналів комп'ютерних мереж. Тому для фізичного кодування даних, котрі передаються  використовують різні типи цифрового кодування.

Оскільки комп'ютерні мережі можуть мати складні топології, і в них одночасно можуть здійснювати взаємодію декілька пар абонентів, то потрібно вирішувати достатньо складні задачі по впорядковуванню цієї взаємодії. Тому мережеві адаптери реалізують також певне число логічних функцій організації взаємодії, наприклад, адресації абонентів і впорядковування одночасного доступу декількох до загальної фізичної лінії і т.д. (докладніше див. розділ «Канальний рівень»).