Протоколи для мереж складних топологій

Протоколи канального рівня цієї групи є складнішими, ніж протоколи, що використовуються в мережах типу «крапка-крапка», оскільки вимушені виконувати ряд додаткових функцій. Основними функціями є:

— Виділення на всій безлічі комп’ютерів, підключених до мережі, конкретного абонента, з яким здійснюється інформаційний обмін, тобто адресація;

— Впорядковування доступу до середовища передачі у разі, коли декільком парам абонентів потрібно здійснити передачу даних.

 Адресація абонентів

Для забезпечення адресації абонентів в заголовку кадрів повинні бути присутніми наступні поля:

 1. Адреса відправника — деяке число (або набір чисел), що дозволяє ідентифікувати мережевий адаптер (а, отже, і комп’ютер, в якому вона встановлена), який здійснив передачу кадру даних в мережу. Адреси привласнюються мережевим адаптерам на заводі-виготівнику, і, як правило, не змінюються надалі, хоча більшість сучасних адаптерів дозволяють перепрограмувати мережеву адресу.

Достатньо часто в літературі, присвяченій комп’ютерним мережам, апаратна адреса мережевого адаптера називається MAC-адресою. Абревіатура MAC походить від назви функціонального підрівня управління доступом до середовища передачі (Media Access Control, MAC), який виділяється всередині канального рівня, і в завдання якого входить, зокрема, і забезпечення адресації абонентів.

 2. Адреса одержувача, що визначає комп’ютер, який повинен прийняти і обробити кадр. Очевидно, що кадр даних, відправлений ким-небудь, «видно» мережевими адаптерами всіх комп’ютерів, підключених до загального носія. Кожен мережевий адаптер, що одержав кадр, порівнює адресу одержувача, записану в кадрі зі своєю власною адресою. Якщо вони співпадають, то кадр адресований даному комп’ютеру і підлягає подальшій обробці. Інакше кадр відкидається, оскільки він направлений іншому абоненту. Адреса одержувача може мати спеціальне значення — так звана широкомовна адреса. Такий тип адресації одержувача припускає, що кадр повинен прийматися і оброблятися всіма комп’ютерами, які його одержали.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …