Протоколи для мереж складних топологій

Протоколи канального рівня цієї групи є складнішими, ніж протоколи, що використовуються в мережах типу «крапка-крапка», оскільки вимушені виконувати ряд додаткових функцій. Основними функціями є:

— Виділення на всій безлічі комп'ютерів, підключених до мережі, конкретного абонента, з яким здійснюється інформаційний обмін, тобто адресація;

— Впорядковування доступу до середовища передачі у разі, коли декільком парам абонентів потрібно здійснити передачу даних.

 Адресація абонентів

Для забезпечення адресації абонентів в заголовку кадрів повинні бути присутніми наступні поля:

 1. Адреса відправника — деяке число (або набір чисел), що дозволяє ідентифікувати мережевий адаптер (а, отже, і комп'ютер, в якому вона встановлена), який здійснив передачу кадру даних в мережу. Адреси привласнюються мережевим адаптерам на заводі-виготівнику, і, як правило, не змінюються надалі, хоча більшість сучасних адаптерів дозволяють перепрограмувати мережеву адресу.

Достатньо часто в літературі, присвяченій комп'ютерним мережам, апаратна адреса мережевого адаптера називається MAC-адресою. Абревіатура MAC походить від назви функціонального підрівня управління доступом до середовища передачі (Media Access Control, MAC), який виділяється всередині канального рівня, і в завдання якого входить, зокрема, і забезпечення адресації абонентів.

 2. Адреса одержувача, що визначає комп'ютер, який повинен прийняти і обробити кадр. Очевидно, що кадр даних, відправлений ким-небудь, «видно» мережевими адаптерами всіх комп'ютерів, підключених до загального носія. Кожен мережевий адаптер, що одержав кадр, порівнює адресу одержувача, записану в кадрі зі своєю власною адресою. Якщо вони співпадають, то кадр адресований даному комп'ютеру і підлягає подальшій обробці. Інакше кадр відкидається, оскільки він направлений іншому абоненту. Адреса одержувача може мати спеціальне значення — так звана широкомовна адреса. Такий тип адресації одержувача припускає, що кадр повинен прийматися і оброблятися всіма комп'ютерами, які його одержали.