Протоколи для з’єднань типу «крапка-крапка»

Істотною відмінністю протоколів для з’єднань типу «крапка-крапка» є відсутність засобів адресації абонентів. Це пояснюється тим, що одночасно до мережі може бути підключено всього два пристрої, наприклад, два комп’ютери. Тому заголовки кадрів даних протоколів цієї групи не містять адресних полів.

Простим прикладом протоколів даної групи є протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol). Єдиними службовими полями кадру протоколу SLIP є поля, що дозволяють визначити початок і кінець кадру. Даний протокол може спільно працювати тільки з одним протоколом мережевого рівня — протоколом IP, оскільки в заголовку кадру не передбачено поля ідентифікації протоколу мережевого рівня. Крім того, протокол не має в своєму розпорядженні засобів виявлення помилок, що виникають при передачі даних, що робить його малоефективним при побудові мереж на основі каналів низької якості, наприклад, телефонних ліній.
Протоколи для з'єднань типу крапка-крапка
У зв’язку з цим протокол SLIP в даний час майже не використовується при побудові реальних мереж. Для підключення до Інтернет по звичайних телефонних лініях кінцевих користувачів в основному застосовується більш довершений протокол канального рівня PPP (Point-to-Point Protocol). На відміну від SLIP протокол PPP володіє більшою функціональністю і забезпечує:

— можливість використання декількох протоколів мережевого рівня;
— механізм узгодження параметрів пристроїв передачі даних;
— механізм стиснення передаваної інформації з метою підвищення ефективності і надійності передачі;
— механізм виявлення і виправлення помилок;
— механізми захисту, що запобігають несанкціонованим підключенням.