Протоколи для з’єднань типу «крапка-крапка»

Істотною відмінністю протоколів для з’єднань типу «крапка-крапка» є відсутність засобів адресації абонентів. Це пояснюється тим, що одночасно до мережі може бути підключено всього два пристрої, наприклад, два комп’ютери. Тому заголовки кадрів даних протоколів цієї групи не містять адресних полів.

Простим прикладом протоколів даної групи є протокол SLIP (Serial Line Internet Protocol). Єдиними службовими полями кадру протоколу SLIP є поля, що дозволяють визначити початок і кінець кадру. Даний протокол може спільно працювати тільки з одним протоколом мережевого рівня — протоколом IP, оскільки в заголовку кадру не передбачено поля ідентифікації протоколу мережевого рівня. Крім того, протокол не має в своєму розпорядженні засобів виявлення помилок, що виникають при передачі даних, що робить його малоефективним при побудові мереж на основі каналів низької якості, наприклад, телефонних ліній.
Протоколи для з'єднань типу крапка-крапка
У зв’язку з цим протокол SLIP в даний час майже не використовується при побудові реальних мереж. Для підключення до Інтернет по звичайних телефонних лініях кінцевих користувачів в основному застосовується більш довершений протокол канального рівня PPP (Point-to-Point Protocol). На відміну від SLIP протокол PPP володіє більшою функціональністю і забезпечує:

— можливість використання декількох протоколів мережевого рівня;
— механізм узгодження параметрів пристроїв передачі даних;
— механізм стиснення передаваної інформації з метою підвищення ефективності і надійності передачі;
— механізм виявлення і виправлення помилок;
— механізми захисту, що запобігають несанкціонованим підключенням.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …