Протоколи канального рівня

Протоколи канального рівня визначають зручний для мережевого обміну спосіб представлення інформації, а також необхідний набір правил, що дозволяє упорядковувати взаємодію абонентів.

На канальному рівні дані розглядаються як послідовний потік бітів. Перед передачею по фізичних каналах цей потік, відповідно до принципу пакетної комутації, розділяється на «порції», кожна з яких забезпечується заголовком, що містить деяку службову інформацію, тобто формується пакет. На канальному рівні пакет називається кадром (frame).

Структура заголовка кадру залежить від набору завдань, які вирішує протокол. Складність канальних протоколів багато в чому визначається складністю топології мережі. Очевидно, що організувати спілкування всього двох абонентів істотно простіше, ніж упорядковувати інформаційний обмін в мережах, де можлива паралельна взаємодія декількох пар абонентів. Тому канальні протоколи зручно розділяти на дві групи:

— протоколи для з’єднань типу «крапка-крапка»;
— протоколи для мереж складних топологій.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …