Протоколи UDP і TCP

Протокол UDP

Протокол UDP (User Datagram Protocol) — протокол транспортного рівня, що входить в стек протоколів TCP/IP, котрий забезпечує негарантовану доставку даних без встановлення віртуального з’єднання.

Оскільки на протокол не покладається завдань по забезпеченню гарантованої доставки, а лише потрібно забезпечувати зв’язок між різними програмами, то структура заголовка дейтаграми UDP (так називається пакет протоколу) виглядає достатньо просто — вона включає всього чотири поля. Перші два поля містять номери UDP-портів програми-відправника і програми-одержувача. Два решта поля в структурі заголовка дейтаграми призначені для управління обробкою — це загальна довжина дейтаграми і контрольна сума заголовка.

Протокол TCP

Протокол TCP (Transmission Control Protocol) є транспортним протоколом стека протоколів TCP/IP, що забезпечує гарантовану доставку даних зі встановленням віртуального з’єднання.

Протокол надає програмам, що використовують його, можливість передачі безперервного потоку даних. Дані, що підлягають відправці в мережу, розбиваються на порції, кожна з яких забезпечується службовою інформацією, тобто формуються пакети даних. У термінології TCP пакет називається сегментом.

Відповідно до функціонального призначення протоколу структура TCP-сегменту припускає наявність наступних інформаційних полів:

— номер порту-відправника і номер порту-одержувача — номери портів, що ідентифікують програми, між якими здійснюється взаємодія;
— поля, призначені для забезпечення гарантованої доставки: розмір вікна, номер послідовності і номер підтвердження (див. Реалізація режиму гарантованої доставки);
— прапори, що управляють, — спеціальні бітові поля, що управляють протоколом.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …