Розподіл комп'ютерних мереж по територіальній поширеності

По територіальній поширеності комп'ютерні мережі підрозділяються на локальні, глобальні, і  регіональні.

Локальні комп'ютерні мережі — це мережі, котрі перекривають територію не більше 10 кв.м. Вони є  мережами так званого закритого типу, доступ до яких дозволений тільки певному обмеженому колу користувачів, для котрих  робота в такій мережі пов'язана безпосередньо з їх професійною діяльністю.

Регіональні комп'ютерні мережі — це мережі, котрі розташовані на території міста або області.

Глобальні комп'ютерні мережі — це мережі, котрі розташовані на території однієї держави або групи держав.  Наприклад, такою є всесвітня мережа Internet. Вони є орієнтовані на обслуговування будь-яких  користувачів і є відкритими.

В літературі, термін корпоративна мережа, також використовують  для позначення певного об'єднання  декількох мереж, кожна з яких може бути побудована, навіть, на різних програмних, технічних і  інформаційних принципах.