Розширення моделі OSI

Два нижні рівні моделі OSI, Фізичний і Канальний, встановлюють, яким чином декілька комп’ютерів можуть одночасно використовувати мережу, щоб при цьому не заважати один одному. IEEE Project 802 відносився саме до цих двох рівнів і привів до створення специфікацій, що визначили домінуючі середовища ЛВС. IEEE, детально описуючи Канальний рівень, розділив його на два підрівні:

—  Управління логічним зв’язком (Logical Link Control, LLC) — контроль помилок і управління потоком даних;
—  Управління доступом до середовища (Media Access Control, MAC).

 Управління логічним зв’язком

Підрівень Управління логічним зв’язком встановлює канал зв’язку і визначає використання логічних точок інтерфейсу, званих точками доступу до послуг (service access points, SAP). Інші комп’ютери, посилаючись на точки доступу до послуг, можуть передавати інформацію з підрівня Управління логічним зв’язком на верхні рівні OSI. Ці стандарти визначені в категорії 802.2.

Управління доступом до середовища

Підрівень Управління доступом до середовища — нижній з двох підрівнів. Він забезпечує сумісний доступ плати мережевого адаптера до Фізичного рівня. Підрівень Управління доступом до середовища безпосередньо пов’язаний з платою мережевого адаптера і відповідає за безпомилкову передачу даних між двома комп’ютерами мережі.

Категорії 802.3, 802.4, 802.5 і 802.12 визначають стандарти як для цього підрівня, так і для першого рівня моделі OSI, Фізичного.