Стандартні порти транспортних протоколів для сервісів

Для стандартних сервісів також стандартизується і інтерфейс взаємодії з протоколами транспортного рівня. Зокрема, за кожним програмним сервером резервуються стандартні номери TCP- і UDP-портів, які залишаються незмінними незалежно від особливостей тієї або іншої фірмової реалізації як компонентів сервісу, так і транспортних протоколів. Номери портів клієнтського програмного забезпечення так жорстко не регламентуються. Це пояснюється наступними чинниками:

 — по-перше, на призначеному для користувача вузлі може функціонувати декілька копій клієнтської програми, і кожна з них повинна однозначно ідентифікуватися транспортним протоколом, тобто за кожною копією повинен бути закріплений свій унікальний номер порту;

 — по-друге, клієнту важлива регламентація портів сервера, щоб знати, куди направляти запит, а сервер зможе відповісти клієнту, дізнавшись адресу із запиту, що поступив.

У приведеній нижче таблиці перераховані стандартні номери портів для основних сервісів.

Компонент служби     Номер порту     Транспортні протоколи
Електронна пошта
SMTP-сервер                 25                     TCP
POP3-сервер                 110             TCP
IMAP-сервер                 143             TCP
Телеконференції
NNTP-сервер             119             TCP
FTP
FTP-сервер               20, 21             TCP
Telnet
Telnet-сервер              23             TCP
WWW
HTTP-сервер                  80             TCP
DNS
DNS-сервер                  53          TCP, UDP

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …