Структура кадру даних

Склад заголовка кадру залежить від багатьох чинників, що визначаються набором функцій, які виконує протокол. Проте, можна виділити ряд інформаційних полів, які звичайно присутні в заголовку кадру. До таких полів відносяться:

 1. Спеціальні поля, призначені для визначення меж кадрів. Оскільки у фізичному середовищі можуть постійно проходити які-небудь сигнали, то мережеві адаптери повинні уміти розбиратися в тому, коли починається передача кадру і коли вона закінчується.

 2. Поле, призначене для визначення протоколу мережевого рівня, якому необхідно передати дані. Оскільки на одному комп’ютері можуть функціонувати програмні модулі різних протоколів мережевого рівня, то протоколи канального рівня повинні уміти розподіляти дані по цих протоколах.

3. Контрольна сума (або спеціальний код) вмісту кадру, яка дозволяє приймаючій стороні визначити наявність помилок в прийнятих даних. Принцип її використання полягає в наступному. Мережевий адаптер відправляючого комп’ютера після формування кадру обчислює значення його контрольної суми на основі вмісту і поміщає це значення в заголовок кадру. Приймаюча сторона також обчислює контрольну суму одержаного кадру і порівнює його із значенням, поміщеним в заголовку. Якщо вони не співпадають, то це означає, що під час передачі кадру відбулася помилка.

4. Поля, призначені для адресації абонентів в складних мережах (визначені для протоколів, вживаних в мережах, що базуються на складних топологіях).
Бойовики
На практиці поля, що відносяться до заголовка кадру, не завжди розташовуються перед даними. Достатньо часто поле контрольної суми розташовується після даних. Це забезпечує високу ефективність перевірки кадру при прийомі, оскільки до моменту отримання бітів, відповідних цьому полю, весь кадр вже одержаний, і контрольна сума може бути обчислена. Очевидно також, що поле, призначене для визначення кінця кадру, повинно бути останнім полем кадру.

Для більшості протоколів канального рівня існує обмеження на максимально допустимий об’єм даних, що передаються в одному кадрі, що викликане різними технічними умовами. Характеристику, що встановлює це порогове значення, виражене в байтах, позначають англійською абревіатурою MTU (Maximum Transfer Unit, максимальна одиниця передачі даних).

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …