Структура кадру даних

Склад заголовка кадру залежить від багатьох чинників, що визначаються набором функцій, які виконує протокол. Проте, можна виділити ряд інформаційних полів, які звичайно присутні в заголовку кадру. До таких полів відносяться:

 1. Спеціальні поля, призначені для визначення меж кадрів. Оскільки у фізичному середовищі можуть постійно проходити які-небудь сигнали, то мережеві адаптери повинні уміти розбиратися в тому, коли починається передача кадру і коли вона закінчується.

 2. Поле, призначене для визначення протоколу мережевого рівня, якому необхідно передати дані. Оскільки на одному комп'ютері можуть функціонувати програмні модулі різних протоколів мережевого рівня, то протоколи канального рівня повинні уміти розподіляти дані по цих протоколах.

3. Контрольна сума (або спеціальний код) вмісту кадру, яка дозволяє приймаючій стороні визначити наявність помилок в прийнятих даних. Принцип її використання полягає в наступному. Мережевий адаптер відправляючого комп'ютера після формування кадру обчислює значення його контрольної суми на основі вмісту і поміщає це значення в заголовок кадру. Приймаюча сторона також обчислює контрольну суму одержаного кадру і порівнює його із значенням, поміщеним в заголовку. Якщо вони не співпадають, то це означає, що під час передачі кадру відбулася помилка.

4. Поля, призначені для адресації абонентів в складних мережах (визначені для протоколів, вживаних в мережах, що базуються на складних топологіях).
Бойовики
На практиці поля, що відносяться до заголовка кадру, не завжди розташовуються перед даними. Достатньо часто поле контрольної суми розташовується після даних. Це забезпечує високу ефективність перевірки кадру при прийомі, оскільки до моменту отримання бітів, відповідних цьому полю, весь кадр вже одержаний, і контрольна сума може бути обчислена. Очевидно також, що поле, призначене для визначення кінця кадру, повинно бути останнім полем кадру.

Для більшості протоколів канального рівня існує обмеження на максимально допустимий об'єм даних, що передаються в одному кадрі, що викликане різними технічними умовами. Характеристику, що встановлює це порогове значення, виражене в байтах, позначають англійською абревіатурою MTU (Maximum Transfer Unit, максимальна одиниця передачі даних).