Технологія клієнт-сервер

В загальному випадку для організації роботи користувачів мережі з інформаційними ресурсами, розподіленими по різних комп’ютерах, необхідні три складові:

— програма, встановлена на комп’ютері користувача, яка може здійснювати мережевий запит з метою отримання об’єкту, і призначена для його обробки (наприклад, перегляду, зміни або друку документа);
— програма, встановлена, як правило, на комп’ютері, де розташований інформаційний об’єкт, яка може здійснювати за запитом пошук і пересилку об’єкту, а також впорядковування доступу до нього декількох користувачів;
— правила (протокол) взаємодії між цими програмами.

Технологія взаємодії, в якій одна програма запрошує виконання якої-небудь сукупності дій («запрошує послугу»), а інша її виконує, називається технологією «клієнт-сервер». Учасники такої взаємодії називаються відповідно клієнтом (client) і сервером (server). Достатньо часто клієнтом (або сервером) називають комп’ютери, на яких функціонує те або інше клієнтське (або серверне) програмне забезпечення.

Слід особливо відзначити, що набір дій, що розуміється як запрошувана послуга, — це не обов’язково читання (отримання) об’єкту. Зокрема це може бути збереження (запис), пересилка об’єкту і т.д.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …