Технологія клієнт-сервер

В загальному випадку для організації роботи користувачів мережі з інформаційними ресурсами, розподіленими по різних комп'ютерах, необхідні три складові:

— програма, встановлена на комп'ютері користувача, яка може здійснювати мережевий запит з метою отримання об'єкту, і призначена для його обробки (наприклад, перегляду, зміни або друку документа);
— програма, встановлена, як правило, на комп'ютері, де розташований інформаційний об'єкт, яка може здійснювати за запитом пошук і пересилку об'єкту, а також впорядковування доступу до нього декількох користувачів;
— правила (протокол) взаємодії між цими програмами.

Технологія взаємодії, в якій одна програма запрошує виконання якої-небудь сукупності дій («запрошує послугу»), а інша її виконує, називається технологією «клієнт-сервер». Учасники такої взаємодії називаються відповідно клієнтом (client) і сервером (server). Достатньо часто клієнтом (або сервером) називають комп'ютери, на яких функціонує те або інше клієнтське (або серверне) програмне забезпечення.

Слід особливо відзначити, що набір дій, що розуміється як запрошувана послуга, — це не обов'язково читання (отримання) об'єкту. Зокрема це може бути збереження (запис), пересилка об'єкту і т.д.