Топологія мережі

Якщо мережа складається всього з двох комп’ютерів, то вони з’єднуються «безпосередньо». Такий спосіб з’єднання одержав назву «крапка-крапка» («point-to-point»).крапка-крапка

Топологія «Шина»

ШинаЦя топологія використовує один канал на базі передаючого коаксіального кабелю, що названий «шиною». Всі мережеві комп’ютери приєднуються безпосередньо до шини. На кінцях кабелю-шини встановлюються спеціальні заглушки — «термінатори» (terminator). Вони необхідні для того, щоб погасити сигнал після проходження по шині. До недоліків топології «Шина» слід віднести наступне:
— дані, що передаються по кабелю, доступні всім підключеним комп’ютерам;
— у разі пошкодження «шини» вся мережа перестає функціонувати.

Топологія «Кільце»

КільцеДля топології «кільце» характерна відсутність кінцевих точок з’єднання; мережа замкнута, утворюючи нерозривне кільце, по якому передаються дані. Ця топологія має на увазі наступний механізм передачі: дані передаються послідовно від одного комп’ютера до іншого, поки не досягнуть комп’ютера-одержувача. Недоліки топології «кільце» ті ж, що і у топології «шина»:
— загальнодоступність даних;
— нестійкість до пошкоджень кабельної системи.

Топологія «Зірка»

ЗіркаУ мережі з топологією «зірка» всі комп’ютери сполучені із спеціальним пристроєм, званим мережевим концентратором або «хабом» (hub), який виконує функції розподілу даних. Відсутні прямі з’єднання двох комп’ютерів в мережі. Завдяки цьому, є можливість вирішення проблеми загальнодоступності даних, і також дещо підвищується стійкість до пошкоджень кабельної системи. Проте функціональність такої мережі залежить від стану мережевого концентратора.

Слід зазначити, що термін топологія може вживатися для позначення двох понять — фізичної топології і логічної топології.

Фізична топологія — спосіб фізичного з’єднання комп’ютерів за допомогою середовища передачі, наприклад, ділянками кабелю.

Логічна топологія визначає маршрути передачі даних в мережі. У багатьох випадках, фізична топологія однозначно визначає логічну топологію. Проте існують такі конфігурації, в яких логічна топологія відрізняється від фізичної. Наприклад, мережа з фізичною топологією «зірка» може мати логічну топологію «шина» — все залежить від того, яким чином влаштований мережевий концентратор.