Топологія мережі

Якщо мережа складається всього з двох комп’ютерів, то вони з’єднуються «безпосередньо». Такий спосіб з’єднання одержав назву «крапка-крапка» («point-to-point»).крапка-крапка

Топологія «Шина»

ШинаЦя топологія використовує один канал на базі передаючого коаксіального кабелю, що названий «шиною». Всі мережеві комп’ютери приєднуються безпосередньо до шини. На кінцях кабелю-шини встановлюються спеціальні заглушки — «термінатори» (terminator). Вони необхідні для того, щоб погасити сигнал після проходження по шині. До недоліків топології «Шина» слід віднести наступне:
— дані, що передаються по кабелю, доступні всім підключеним комп’ютерам;
— у разі пошкодження «шини» вся мережа перестає функціонувати.

Топологія «Кільце»

КільцеДля топології «кільце» характерна відсутність кінцевих точок з’єднання; мережа замкнута, утворюючи нерозривне кільце, по якому передаються дані. Ця топологія має на увазі наступний механізм передачі: дані передаються послідовно від одного комп’ютера до іншого, поки не досягнуть комп’ютера-одержувача. Недоліки топології «кільце» ті ж, що і у топології «шина»:
— загальнодоступність даних;
— нестійкість до пошкоджень кабельної системи.

Топологія «Зірка»

ЗіркаУ мережі з топологією «зірка» всі комп’ютери сполучені із спеціальним пристроєм, званим мережевим концентратором або «хабом» (hub), який виконує функції розподілу даних. Відсутні прямі з’єднання двох комп’ютерів в мережі. Завдяки цьому, є можливість вирішення проблеми загальнодоступності даних, і також дещо підвищується стійкість до пошкоджень кабельної системи. Проте функціональність такої мережі залежить від стану мережевого концентратора.

Слід зазначити, що термін топологія може вживатися для позначення двох понять — фізичної топології і логічної топології.

Фізична топологія — спосіб фізичного з’єднання комп’ютерів за допомогою середовища передачі, наприклад, ділянками кабелю.

Логічна топологія визначає маршрути передачі даних в мережі. У багатьох випадках, фізична топологія однозначно визначає логічну топологію. Проте існують такі конфігурації, в яких логічна топологія відрізняється від фізичної. Наприклад, мережа з фізичною топологією «зірка» може мати логічну топологію «шина» — все залежить від того, яким чином влаштований мережевий концентратор.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …