Транспортний рівень. Основні висновки.

Основним завданням транспортного рівня є забезпечення доставки даних між конкретними програмами, що функціонують на різних вузлах мережі.

Крім того, засоби транспортного рівня можуть забезпечувати гарантовану доставку масивів даних довільного розміру.

Режим гарантованої доставки заснований на підтвердженні приймаючою стороною факту отримання даних.

Для забезпечення доставки даних довільного об’єму потрібне встановлення віртуального з’єднання.

Основними протоколами транспортного рівня мережі Інтернет є TCP і UDP.

Протокол UDP забезпечує негарантовану доставку даних.

Протокол TCP забезпечує гарантовану доставку зі встановленням віртуального з’єднання.

Для ідентифікації конкретних програм, що використовують мережу, протоколи TCP і UDP використовують номери портів.

Реалізація режиму гарантованої доставки в протоколі TCP припускає, що підтвердження висилається не на кожен TCP-сегмент, а на деякий блок сегментів.

Об’єм даних, що передаються до відправки одержувачем підтвердження, визначається розміром TCP-вікна, який узгоджується при встановленні з’єднання і може динамічно мінятися залежно від стану каналу зв’язку.

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …