Використання масок для IP-адресації

Схема розділення IP-адресу на номер вузла і номер мережі, заснована на понятті класу адресу, є достатньо грубою, оскільки допускає всього 3 варіанти (класи A, B і C) розподілу розрядів адреси під відповідні номери. Для прикладу розглянемо наступну ситуацію. Припустимо, що якась компанія, котра підключається до Інтернет, володіє всього 10-ма комп’ютерами. Оскільки мінімальними по можливому числу вузлів є мережі класу C, то ця компанія повинна була б одержати від організації, що займається розподілом IP-адресів, діапазон на 254 адреси (одну мережу класу C). Такий підхід є незручним, тому що 244 адреси залишаться невикористаними, оскільки вони не можуть бути розподілені комп’ютерам інших організацій, котрі розташовані в інших фізичних мережах. У випадку, якщо дана організація мала б 20 комп’ютерів, котрі  розподілені по двох фізичних мережах, то для неї повинен був би виділятися діапазон двох мереж класу C (по одній для кожної фізичної мережі). При цьому число так званих «мертвих» адрес подвоїться.

Для гнучкішого визначення меж між розрядами номерів вузла і мережі  всередині IP-адреси використовують так звані маски підмережі. Маска підмережі — це 4-байтове число спеціального вигляду, котре використовується спільно з IP-адресою. «Спеціальний вигляд» маски підмережі полягає в наступному: двійкові розряди маски, відповідають розрядам IP-адресам, котрі відведені під номер мережі, містять одиниці, а в розрядах, відповідних розрядам номера вузла — нулі.

Маска підмережі обов’язково вказується при налаштуванні програмного модуля протоколу IP на кожному комп’ютері разом з IP-адресою

Використання в парі із IP-адресою маски підмережі дозволяє відмовитися від застосування класів адрес і зробити більш гнучкою всю систему IP-адресації. Так, наприклад, маска 255.255.255.240 (11111111 11111111 11111111 11110000) дозволяє розбити діапазон в 254 IP-адреси, що відноситься до однієї мережі класу C, на 14 діапазонів, котрі можуть виділятися різним мережам.

Для стандартного ділення IP-адресу на номер вузла і номер мережі, визначеного класами A, B і C маски підмережі мають вигляд:

Клас             Двійкова форма                    Десяткова форма
A     11111111 00000000 00000000 00000000     255.0.0.0
У     11111111 11111111 00000000 00000000     255.255.0.0
З     11111111 11111111 11111111 00000000     255.255.255.0

Мережеві технології
Сисадміни сьогодні у великій пошані

Сьогодні хороші системні адміністратори в ціні. Тому їм знайти роботу не складе особливої праці. І чим вище буде у претендента кваліфікація, тим більш високу зарплату йому запропонують. Солідні великі компанії, зокрема, банки, що мають великі офіси, відповідні комп’ютерні мережі, пропонують вакансії системних адміністраторів лише фахівцям з вищою освітою в технічній …

Мережеві технології
Об’єднання мереж на канальному рівні

Складні мережі, в загальному випадку, є сукупністю декількох мереж. Такі мережі називаються об’єднаними мережами (internetwork). Необхідність об’єднання мереж може бути викликана різними причинами. Перш за все, це — подолання технічних обмежень середовища передачі, наприклад, максимальної відстані передачі даних. Крім того, побудова мережі як об’єднаної дозволяє підвищити надійність (вихід з ладу …

Мережеві технології
Протоколи канального рівня і мережеві технології

Функціональний склад того або іншого протоколу канального рівня багато в чому визначається особливостями фізичного рівня, наприклад, топологією мережі або типом середовища передачі. Тому при проектуванні мережевої взаємодії використовуються і розробляються комплексні стандарти, що одержали назву мережевих технологій. Мережева технологія — це набір стандартів, що визначає мінімальний склад програмно-апаратних засобів, достатній …